Hirotonia dlui Adrian Cucu (20 iunie 2013)

Adrian Cucu, un alt tânăr teolog ce s-a format la parohia noatră a fost hirotonit în diacon la Sfânta Liturghie din 20 iunie 2013.