Istoric

Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, așezată pe una dintre cele mai înalte coline ale Iașului, în partea de nord-est, a fost construită între anii 1803-1830, după cum aflăm din pomelnicul parohiei. Ctitorii ei sunt Mihail Sturdza, Cantacuzino-Pașcanu, Constantin Ipsilante, Alexandru Moruzi, cu familiile lor și, nu în ultimul rând, Mitropolitul Veniamin Costache. Biserica a fost înzestrată cu odoare de către familia Cantacuzino-Pașcanu, odoare ce se păstrează și astăzi, printre care amintim: Evanghelia din 1848, un potir, un disc și o steluță din argint.

Biserica a fost zidită la început pentru a fi capelă pentru prohodirea morților din bolnițele Epitropiei Spitalului Sfântul Spiridon, epitropie care între anii 1924-1925 va renova biserica. În 1950 i se adaugă un mic pridvor la intrare care, în 1978, a fost mult lărgit adăugându-i-se atât clopotnița cât și scările de la intrare. Începând cu anul 1958 devine parohie independentă cu 280 de familii, în prezent având același statut, iar din 1990 deservind și cimitirul din apropiere ce-i poartă numele.

Din anul 1993, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a fost numit la această parohie P.C. Pr. Vilie Doroșincă unde, atât biserica cât și casa parohială se găseau într-o stare avansată de degradare. Întrucât parohia era așezată la marginea orașului și are un număr redus de credincioși (680 familii), lucrările ce se impuneau a fi executate la această parohie depășeau posibilitățile financiare ale credincioșilor, fapt pentru care preotul paroh a trebuit să apeleze la diverși sponsori.

Așadar s-a trecut la refacerea și amenajarea în totalitate a casei parohiale pentru ca preotul paroh să fie aproape de biserică pentru a putea răspunde cu promptitudine solicitărilor credincioșilor.

În anul 1995 s-a construit o capelă destinată slujbelor de înmormântare pentru cimitirul din imediata vecinătate a bisericii, capelă ce a fost sfințită de Înalt Prea Sfințitul Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, în anul 2003, luna mai, ziua a 4-a, primind hramul Învierea Domnului.

În anul 2000 s-au executat lucrări de consolidare și reparații capitale a exteriorului bisericii mari cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel.

În anul 2001 au fost înlocuite sobele din biserică cu încălzire centrală proprie pentru fiecare biserică.

În anul 2003, imediat după sfințirea Capelei Învierea Domnului, s-a decapat interiorul bisericii și s-a pregătit pentru pictura în tehnica fresco, pictură ce a fost realizată de pictorul Gherghe Drăgoi și finalizată în anul 2006 .

După terminarea picturii, în interiorul bisericii, s-au înlocuit lespezile vechi de piatră cu marmură, realizându-se și o nouă Sfântă Masă tot din marmură.

În anul 2007 biserica a fost înzestrată cu o frumoasă catapeteasmă sculptată și mobilier bisericesc (iconostase, tronul arhieresc, străni - realizate de sculptorul Gheorghe Ursu, iar icoanele din catapeteasmă au fost executate de Daniela Constantinescu), precum și cu alte obiecte necesare desfășurării cultului liturgic.

Tot în anul 2007 au fost executate lucrări de reîmprospătare a tencuielilor exterioare la ambele biserici, placarea scărilor cu gresie specială de exterior, precum și pavarea aleei principale de la stradă spre biserică și a spațiului din fața celor două biserici în suprafață de aproximativ 220 m2.

În același an, 2007, s-a amenajat spațiul necesar realizării icoanei hramului în suprafață de 4,5m2, executată din mozaic aurit.

S-au mai executat și lucrări de împrejmuire a casei parohiale, a bisericii și a dependințelor, precum și amenajarea acestora cu o livadă de pomi fructiferi și spații florale.

Nu lipsit de importanță este faptul că parohia s-a ocupat îndeaproape și de latura social-filantropică și culturală, mobilizând tinerii din parohie, elevii seminariști și studenții teologi (în număr de 10) alcătuind din anul 2000 și o revistă parohială, intitulată Spiritualitate și comuniune, revisată ce este înscrisă în Centrul Național ISSN, fiind introdusă în baza de date a Bibliotecii Naționale, în bibliografia națională de publicații seriale.

Din punct de vedere pastoral de la o prezență de 17-20 de persoane la Sfânta Liturghie în anul 1993, în momentul de față, numărul credincioșilor face ca biserica să fie plină.

Parte din cele realizate s-au făcut și cu aportul P.C. Pr. Constantin Ciobanu, ca preot îmbisericit la această parohie timp de 6 ani, iar din februarie 2007, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, ca preot II cu atribuții specifice pentru Cimitirul Sfinții Apostoli Petru și Pavel - Moara de Vânt.

La acest sfânt locaș au slujit și vrednicii de pomenire Pr. Dumitru Brânzei (c.1957-1983) și Pr. Alexandru Porubin (1983-1993).