Noaptea Învierii - Izvor de lumină

Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o” (Ioan 1,5)

Noaptea Învierii înseamnă pentru creştin nu numai o participare la slujba dumnezeiască săvârşită în biserică, ci, mai mult, o învăluire a sufletului său în lumina dumnezeiască. Mesajul preotului Veniţi de luaţi lumină! este o chemare pentru credincioşi de a-L primi pe Mântuitorul Hristos, Cel Care a ieşit biruitor din mormânt, Cel Care este Lumina adevarată. Sfântul Filaret al Moscovei spunea: Când e noapte, e frumos să crezi în lumină. Asta fac credincioşii în Sfânta noapte: cred în lumina primită de la Hristos, cred în lumina pe care o ţin în mână, lumină care se împarte la fiecare, şi, cu toate acestea nu se împuţinează. Fiecare credincios primeşte Lumina întreagă, nu numai o parte din ea.

Mântuitorul lumii, Iisus Hristos este lumina lumii (Ioan 8,12), Cel Care a ieşit din mormântul întunecat plin de lumină, de slavă, plin de putere dumnezeiască. Întunericul nu a putut birui lumina, de aceea mormântul a devenit plin de lumină.

Credinciosul se înfruptă din lumina nepieritoare şi neînserată. În lumină se vede viaţa, pacea şi liniştea. În Sfânta noapte a Învierii, cerurile s-au deschis, mormintele pecetluite s-au eliberat, pământul s-a cutremurat, iar toată făptura a văzut Lumina plină de slavă ieşită din întuneric.

Hristos a înviat noaptea, la fel cum se şi născuse. A venit în lume noaptea fără mult deranj, fără a face multă gălăgie; tot la fel a înviat noaptea fără a deranja pe nimeni. De aceea numai cei care L-au urmat şi au crezut învăţăturii Sale au putut să înţeleagă după un timp Învierea Sa. Cei care aveau ochii închişi şi nu au crezut Luminii nu s-au învrednicit de a vedea slăvita Înviere a lui Hristos.

Noaptea Învierii nu este o noapte întunecată ca toate celelalte, ci o noapte în care lumina biruie întunericul, de aceea în noaptea Învierii credinciosul vede ziua cea neînserată a Împăraţiei lui Dumnezeu. Totodata, el se luminează cu prăznuire, pentru a primi Lumina pogorâtă din cer, şi biruitoare asupra răului. Participarea creştinului la slujba din noaptea Învierii înseamnă o împreună-lucrare cu Hristos Cel răstignit, îngropat, şi înviat: Ieri m-am îngropat împreună cu Tine, Hristoase, astăzi mă ridic împreună cu Tine, răstignitu-m-am împreună cu Tine... De aceea omul se face părtaş la chemarea preotului de a veni şi a primi lumina.

Mântuitorul Iisus Hristos ieşit din mormânt este plin de lumină, aşa cum se observă în Sfânta Icoană a Învierii. Lumina îl învăluie ca o aureolă strălucitoare. De această lumină se bucură credinciosul în noaptea Învierii, lumina care este izbăvitoare de întuneric, şi de moarte. Această lumină îl face pe creştin mai bun cu aproapele, mai iertător, mai iubitor, aşa cum cântăm toţi într-un glas în Sfânta noapte: Ziua Învierii să ne luminăm cu prăznuire şi unii pe alţii să ne îmbrăţişăm. Să zicem fraţilor şi celor ce ne urăsc pe noi, să iertăm toate pentru Înviere.

Hristos a Înviat!

Ionuţ Cehan,
Student anul IV, Facultatea de Teologie Ortodoxă “D. Stăniloae” Iaşi