Program liturgic săptămânal

Vineri

  • orele 700 - 1000 – acatist, aghiasmă, rugăciuni pentru bolnavi și Sf. Taină a Spovedaniei;

Sâmbătă

  • orele 730 - 900 – Sfânta Liturghie și pomenirea morților
  • după ora 900 – slujbe pentru pomenirea morților în biserică și în cimitirul alăturat;
  • ora 1600 – Sf. Taină a Spovedaniei;
  • ora 1700 – Slujba Vecerniei;

Duminică

  • orele 730 - 1300– Utrenie, Acatist, Sfânta Liturghie și pomeniri pentru morți în biserică și în cimitir.

 

Biserica este deschisă zilnic între orele 730 - 1330.
Anunțarea serviciilor religioase (botezuri, cununii, înmormântări, sfințiri [.a.) se face la biserică, zilnic, între orele 730-1330, sau la telefon 0232272169.