Program liturgic și pastoral-misionar săptămânal

Program liturgic

Vineri

  • orele 700 - 1000 – acatist, aghiasmă, rugăciuni pentru bolnavi și Sfânta Taină a Spovedaniei;

Sâmbătă

  • orele 730 - 900 – Sfânta Liturghie și pomenirea morților
  • după ora 900 – slujbe pentru pomenirea morților în biserică și în cimitirul alăturat;
  • ora 1600 – Sfânta Taină a Spovedaniei;
  • ora 1700 – Slujba Vecerniei;

Duminică

  • orele 730 - 1300– Utrenie, Acatist, Sfânta Liturghie, slujbe de pomenire pentru cei adormiți - în biserică și în cimitir.

Biserica este deschisă zilnic între orele 730 - 1330.
Anunțarea serviciilor religioase (botezuri, cununii, înmormântări, sfințiri se face la biserică, zilnic, între orele 730-1330, sau la telefon 0232272169.

Program pastoral-misionar

Marțea și Miercurea

  • orele 700 - 1000 – vizitarea bolnavilor, bătrânilor neajutorați și a familiilor care solicită sprijin din partea Bisericii.

Vinerea

  • orele 1730-1900– activități cu tineretul.