Spiritualitate și comuniune

foaie parohiala
anul VI, nr. 1 / aprilie 2007

Biserica noastră dreptmăritoare se roagă pentru sufletele celor care au plecat dintre noi. În slujbele noastre le sunt dedicate acestora ectenii şi rugăciuni speciale, cu scopul de a cere Bunului Dumnezeu odihnă veşnică acestor suflete, multă pace...
Crucii Tale ne închinăm Hristoase şi Sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o mărim. După păcatul lui Adam, natura umană a fost distrusă de despărţirea de Dumnezeu. Păcatul a sfâşiat haina ţesută de Dumnezeu omului din multe daruri şi puteri ale sale,...
“Şi lumina luminează în întuneric şi întunericul nu a cuprins-o” (Ioan 1,5) Noaptea Învierii înseamnă pentru creştin nu numai o participare la slujba dumnezeiască săvârşită în biserică, ci, mai mult, o învăluire a sufletului său în lumina...
Omul, făptura aleasă de Dumnezeu pentru a fi stăpânul întregii zidiri, chipul şi asemanarea lui Dumnezeu şi cununa creaţiei, a primit de la Ziditor ceea ce nici o altă faptură nu a mai primit: sufletul raţional şi setea spirituală de desăvârşire....
De este cineva binecredincios și iubitor de Dumnezeu, să se bucure de acest praznic frumos și luminat. De este cineva slugă înțeleaptă, să intre, bucurându-se, întru bucuria Domnului său. De s-a ostenit cineva postind, să-și ia acum răsplata. De a...