Spiritualitate și comuniune

foaie parohiala
anul VI, nr. 2 / iunie 2007

Când protivnicul mântuirii noastre se vede bătut la prima piedică - cea mai ușoară - ce o ridică în calea robilor lui Dumnezeu prin lume, mândria nu-l lasă să se dea bătut, ci le stârnește a doua piedică prin viciile trupului, sau o iubire...
Biserica Ortodoxă prăznuiește în ziua de 29 iunie a fiecărui an, pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, cei “între apostoli pe scaun șezători și lumii învățători”. Aceștia se bucură de o cinste deosebită din partea Bisericii, datorită misiunii pe...